शैक्षणिक

अंगणवाडी संख्या 07
जिल्हा पस्षिद प्राथमिक शाळा संख्या 01
स्थापना 1956 साली झाली।
एकुन सख्या 247
मुले 144
मुली 103

माध्यमिक शाळा :
शाळेचे नाव प्रवरा माध्यमिक विद्यालय कोल्हार खुर्द

एकुन संख्या 235
मुले 124
मुली 111

ऊच्च माध्यमिक विद्यालय:
ऊच्च माध्यमिक विद्यालय एकुन 2 आहेत।

  • न्यु इंग्लीश स्कुल कोल्हार बुद्रुक
  • भारतरत्न डॉ।बाबासाहेब आंबेडकर कनिष्ठ महाविद्यालय कोल्हार भगवतीपुर हे कोल्हार खुर्द पासुन एक किमी अंतरावरावर आहे।

 

महाविद्यालय:
महाविद्यालयाचे नाव कला विज्ञान वाणिज्य महाविद्यालय कोल्हार बुद्रुक ता।राहता